top of page
חוברת-עד-הקצה-לאתר-1.jpg

עיצוב דוח מסכם

ג׳וינט אלכא
ומשרד ראש הממשלה

חוברת-עד-הקצה-לאתר-9.jpg

עיצוב חוברת דוח מסכם עבור תכנית ׳עד הקצה׳. מטרת התכנית הינה טיוב ממשקי העבודה בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, לטובת שיפור יישום מדיניות אספקת שירותים חברתיים עד לאזרח בקצה. הדוח המסכם מתאר את שיטת העבודה, הממצאים והמלצות לכלים פרקטיים לפתרון חסמים.

במסגרת הפרוייקט גובש קונספט עיצובי חדש לעיצוב הדוח והחוברת אשר כולל שפה ויזואלית, אלמנטים גיאומטריים, פונטים וצבעוניות. 

עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ
עיצוב דוח מסכם - ג׳וינט אלכא ומשרד רה״מ

עיצוב דוח, עיצוב חוברת, עיצוב אינפוגרפיקה, הדמיות, עיצוב מדריך: יעל שאולסקי

bottom of page