עיצוב דוח שנתי • עמותת חינוך לפסגות

עיצוב דוח שנתי של העמותה, אשר מציג את פועלה של העמותה במהלך השנה.
 עמותת 'חינוך לפסגות' חותרת לצמצום הפערים החברתיים ע"י יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל.

חינוך לפסגות שעק2
חינוך לפסגות-שער1
חינוך-לפסגות-דפים-פנימיים