top of page

עיצוב חוברת • Whiteboard ועיריית ירושלים מִנהל קהילה, הרשות לאיכות השירות

עיצוב חוברת עבור פרוייקט של חברת Whiteboard ועיריית ירושלים מִנהל קהילה בנושא עיצוב חווית המועמד שבתהליך גיוס לעיריית ירושלים.
במסגרת הפרוייקט גובש קונספט עיצובי אשר כלל עיצוב דוח, עיצוב חוברת, עיצוב מסע לקוח ומפות ״פרסונה״, דמויות אשר מציגות את האתגרים ומהוות כלי לשם זיהוי נקודות הזדמנות ויצירת פתרונות ישימים. 

עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב פוסטר אינפוגרפי
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
עיריית ירושלים ווויטבורד | עיצוב חוברת
bottom of page