top of page
עיצוב פוסטרים, אינפוגרפיקה, יעל שאולסקי

עיצוב פוסטרים ואינפוגרפיקה

תכנית החממה 2

Whiteboard

וג׳וינט אלכא

עיצוב פוסטרים, אינפוגרפיקה, יעל שאולסקי

תכנית החממה הוקמה במטרה לתמוך בפיתוח מכרזים פורצי דרך בשירותים חברתיים אשר יאפשרו שרות מיטבי לאזרח ויהוו מקרי הצלחה מאפשרי למידה למשרדים החברתיים.

במסגרת הפרוייקט גובש קונספט עיצובי לסדרת פוסטרים אינפוגרפיים שהוצגו במסגרת סדנה, ומטרתם לספק מידע לאתגרי חיים של אוכלוסיות שונות. 

פוסטרים אינפוגרפיים | חממה 2
פוסטרים אינפוגרפיים | חממה 2

עיצוב פוסטרים, עיצוב אינפוגרפיקה: יעל שאולסקי

bottom of page