top of page

עיצוב ברושור מידע אינפוגרפי • ג׳וינט אלכא ישראל

עיצוב ברושור אינפוגרפי אשר מציג את תכנית "זירת היוזמות הצפוניות״ - מפה אינטראקטיבית, דיגיטלית ומקוונת המציגה יוזמות והתארגנויות אזרחיות באזור הצפון. ״זירת היוזמות הצפוניות״ נועדה לשמש כלי לשיפור קבלת תהליכי החלטות ועידוד תהליכים אסטרטגיים.
במסגרת הפרויקט גובש קונספט עיצובי כללי לברושור, צבעוניות ואינפוגרפיקות אשר נועדו לפשט את המידע ולהציגו באופן ויזואלי, אסתטי, קריא ונהיר.

bottom of page