עיצוב דוח, עיצוב חוברת, עיצוב אינפוגרפיקה, יעל שאולסקי

עיצוב מדריך לקובעי מדיניות

ארגון OECD
משרד הפנים וג׳וינט אלכא

עיצוב דוח, עיצוב חוברת, עיצוב אינפוגרפיקה, יעל שאולסקי

דוח זה פורסם ע״י ארגון ה-OECD והופק על ידי מרכז ה-OECD ליזמות.

המדריך מציג סקירה מקיפה על המגמות הנוכחיות במדיניות הביזור של מדינות ה-OECD ונוספות ומציע כלים מעשיים דרכים ליישום מיטבי של תהליכי ביזור עבור קובעי מדיניות.

המדריך פורסם במקור בשפה האנגלית ותורגם באופן רשמי לשפה העברית ע״י משרד הפנים וארגון ג׳וינט אלכא.

במסגרת הפרוייקט גובש קונספט עיצובי חדש לעיצוב המדריך בעברית אשר כולל שפה ויזואלית, אלמנטים גיאומטריים, פונטים וצבעוניות. 

דוח-OECD-לאתר_5
דוח-OECD-לאתר_3
דוח-OECD-לאתר_6
דוח-OECD-לאתר_7
דוח-OECD-לאתר_11
דוח-OECD-לאתר_12
דוח-OECD-לאתר_13
דוח-OECD-לאתר_14
דוח-OECD-לאתר_10
דוח-OECD-לאתר_8
דוח-OECD-לאתר_9
דוח-OECD-לאתר_15

עיצוב דוח, עיצוב אינפוגרפיקה, הדמיות, עיצוב מדריך: יעל שאולסקי