דוח-אוניברסיטה-בעם_כריכה לאתר_1.jpg

עיצוב דוח שנתי

אוניברסיטה בעם

דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_01.jpg

עיצוב דוח שנתי עבור אוניברסיטה בעם. 'אוניברסיטה בעם׳ מאפשרת גישור על פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות, על ידי צמצום פערי ידע והשכלה בהנגשת האוניברסיטה לאוכלוסיות מוחלשות. 

הדוח השנתי מסכם את פעילות הארגון במהלך השנה במוקדים השונים ועוצב בשפה העברית והאנגלית.

במסגרת הפרוייקט גובש קונספט עיצובי חדש לעיצוב הדוח, אשר כולל שפה ויזואלית, פונטים, אינפוגרפיקה וגריד. 

דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_11
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_04
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_02
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_10
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_06
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_08
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_07
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_09
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_אנגלית_01
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_03
דוח-אוניברסיטה-בעם_לאתר_05

עיצוב דוח שנתי, עיצוב אינפוגרפיקה, הדמיות: יעל שאולסקי