top of page
10.jpg

עיצוב לכנס

יום עיון מדיניות רכש חברתי
ג׳וינט אלכא ומשרד ראש הממשלה

9.jpg

עיצוב לכנס עבור יומיים של למידה והתנסות בעקרונות וכלים לעיצוב ויישום מדיניות רכש חברתי. בכנס הוצגו עקרונות מנחים עבור מתן מענה איכותי, יעיל, אפקטיבי ומותאם לצרכיהם של מקבלי השירותים החברתיים.

העיצוב כלל פיתוח קונספט גרפי ושפה ויזואלית למיתוג הכנס. עוצבו תוצרים מגוונים כגון: פוסטרים המציגים את עקרונות העבודה המנחים, חוברת עבודה, כרטיסיות, מצגת שהוצגה בכנס, מחברת, דפי עבודה, הזמנה, קאפות ולוחות עבודה.

5
3
8
1
4
2
PHOTO-2023-05-22-09-06-15

עיצוב לכנס, עיצוב פוסטרים, עיצוב חוברת, עיצוב מצגת, עיצוב אינפוגרפיקה: יעל שאולסקי

bottom of page