top of page
7.jpg

עיצוב דוח סיכום פעילות שנתי אינפוגרפי

גלגל התנופה
ציונות 2000

6_edited.jpg

עיצוב מסמך אינפוגרפי המסכם את פועלה של תכנית גלגל התנופה בענף הבנייה והתשתיות לצמצום פערי הון אנושי בשנים 2020-2022.

במסגרת הפרויקט גובש קונספט עיצובי כללי למסמך, צבעוניות ואינפוגרפיקות אשר נועדו לפשט את המידע ולהציגו באופן ויזואלי, אסתטי, קריא וברור לקהל היעד שקיבל את הדוח.

עיצוב דוח סיכום אינפוגרפי | ציונות 20000
עיצוב דוח סיכום אינפוגרפי | ציונות 20000
עיצוב דוח סיכום אינפוגרפי | ציונות 20000
עיצוב דוח סיכום אינפוגרפי | ציונות 20000
עיצוב דוח סיכום אינפוגרפי | ציונות 20000

עיצוב דוח, עיצוב אינפוגרפיקה,, עיצוב דוח סיכום שנתי: יעל שאולסקי

bottom of page