עיצוב פוסטרים, אינפוגרפיקה, יעל שאולסקי

עיצוב אינפוגרפיקה

ג׳וינט אלכא

עיצוב פוסטרים, אינפוגרפיקה, יעל שאולסקי

עיצוב מסמך אינפוגרפי המסכם את פועלם של ג׳וינט אלכא, ישראל דיגיטלית, משרד הפנים, נציבות שירות המדינה ורשות התקשוב הממשלתית בתקופת הקורונה.

גוינט-אינפוגרפי-מסכם_9
ג׳וינט אלכא - עיצוב מסמך אינפוגרפי מסכם